- טיפול באמצעות אומנויות:
אומנות פלסטית, דרמה, תנועה, ביבליותרפיה

- טיפול פסיכולוגי

- הדרכת הורים

- ריפוי בדיבור (קלינאית תקשורת)

- ריפוי בעיסוק

- פענוח ציורי ילדים

- אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטיים TOVA , MOXO

 

 


בהנהלת נירית כורך
MA טיפול באמצעות אומנויות ומדריכת הורים בשיטת
מיכל דליות (סופר נני)


 
קליניקות בפריסה ארצית בכל רחבי הארץ.

טיפול מסובסד למבוטחי קופות החולים

טלפון: 052-2896337

איבחונים דידקטים ופסיכודידקטים

אבחון דידקטי

הגדרה: כולל הערכה של היכולות הלימודיות של הילד ומטרתו לתת תמונה כוללנית ביחס ליכולות

ולקשיים של הילד.

כולל: הערכת הישגים בתחומי למידה שונים: קריאה, הבנת הנקרא, חשבון, כתיבה וכתיב, קשב וריכוז ותהליכי זיכרון. בנוסף לאסטרטגיות למידה יש אפשרות להרחיב את האבחון הדידקטי לאבחון בחשבון ואבחון באנגלית במידת הצורך.

מטרה: מטרת האבחון לבדוק קיום של לקויות למידה ולערוך בדיקה של מוקדי הכח של התלמיד וכיצד לומד. האבחון הדידקטי נותן המלצות לתוכנית התערבות בהתאם לממצאים ויכול להפנות להמשך אבחון וטיפול לגורמי טיפול שונים.

מתי נפנה לאבחון דידקטי?

כשיש צורך להבין את מוקדי הקושי הלימודי של התלמיד תוך הבנה של מוקדי הכח.

*במקרים בהם יש צורך בהתאמות לבחינה בגרות ברמה 1+2.

 

אבחון פסיכודידקטי

זה אבחון כולל רחב המשלב את החלק הדידקטי ו החלק הפסיכולוגי. באבחון זה כוללים בדיקה של הרמה השכלית של הילד תוך התמקדות בחלקים הרגשיים תוך מתן תמונה אינטגרטיבי ביחס ליכולותיו.

האבחון כולל:

1- מבחן אינטליגנציה להערכת היכולות הקוגניטיביות.

2- הערכת תפקוד רגשי.

3- הערכת הישגים בתחומי הלמידה השונים: קריאה, הבנת הנקרא,  חשבון, קשב וריכוז, תהליכי זיכרון, כתיבה וכתיב  ואסטרטגיות למידה.

מטרות:1-  בדיקת קיום לקויות למידה, זיהוי הקשיים והמקור. 2- הערכת מאפייני הלמידה ומוקדי הכח של הלמיד. 3- האבחון מציע תוכנית התערבות בהתאם לממצאים והפניה להמשך ברור/ טיפול במידת הצורך. 4- נותן המלצות  מפורטות להורים ו לבית ספר.

חשיבות האבחון:

1- הבחנה מבדלת בין הגורמים הראשונים וזיהוי מקור הקושי הדומיננטי (הפרעת קשב וריכוז, קושי רגשי, לקות שפתי וכו').

מתי נפנה לאבחון פסיכודידקטי ?

1- כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי הלימודי.

2- כשיש חשד לקשיים ממקור רגשי המשפיעים על התפקוד הלימודי.

3- במקרים בהם יש צורך בהתאמות בבחינות הבגרות ברמה 3, הכולל בחינה מותאמת או בחינה בעל פה.

 

 

אבחון פסיכולוגי

אבחון רגשי הוא אבחון הכולל מבחנים שבודקים את התחום השכלי ו הרגשי של הילד ונותנים תמונה לגבי קשייו ויכולותיו.

* האבחון כולל מבחן אינטליגנציה להערכת היכולות האינטלקטואליות של הנבדק.

* האבחון מעריך את התפקוד הרגשי-התנהגותי תוך שימוש במבחנים השלכתיים. נבדקים כוחות הילד, הדימוי עצמי והתייחסותו להתמודדות עם קשיים ו ליחסיו במשפחה.

מטרה:

1- בניית פרופיל הילד תוך הערכה של רמת אינטליגנציה, ההתנהגות ו התפקוד הרגשי והיחסים ביניהם.

2- בדיקת תחומי החוזק ו הקושי של התלמיד .

האבחון הרגשי נותן המלצות להורים ובמידת הצורך מפנה להרחבת האבחון/ טיפול.

מתי נפנה לאבחון?

1- כשיש צורך בהבנה רחבה של מקורות הקושי.

2- כשיש חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על התפקוד.